Verslag bewonersavonden energie en woningverbetering in Pleyn 68 en De Ridderhof

Verslag bewonersavonden energie en woningverbetering in Pleyn 68 en De Ridderhof

Verslag bewonersavonden energie en woningverbetering in Pleyn 68 en De Ridderhof

Beste bewoners van Groenendijk, Hazerswoude Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn, 

 

Op 30 januari en 4 februari heeft u de informatieavond bezocht over de energietransitie en woningverbetering in Pleyn 68 of De Ridderhof. In de bijlage vindt u het verslag van die avonden en een korte aankondiging van het vervolg. Ook in de Groene Hart Koerier heeft al een verslag gestaan (https://www.groenehartkoerier.nl/Documents/Editie/2020/GHK%202020-02-05.pdf). 

U heeft uw naam en (email)adres tijdens deze avond op een intekenlijst gezet. Dat gebruiken de beide Dorpsoverleggen en de gemeente om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van deze wijkaanpak Hazerswoude Rijndijk (oosten west) en Koudekerk. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u een mailtje sturen naar mkoene@alphenaandenrijn.nl. Dan halen we u weer van de lijst.  

Ook heeft een aantal mensen zich aangemeld om als voorbeeldwoning voor energiebesparing en verduurzaming te dienen. Daar zijn we erg blij mee en aanmelden kan nog steeds. Stuur dan een mailtje naar mkoene@alphenaandenrijn.nl met uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en beschrijving van uw woning (tussenwoning of hoekwoning, bouwjaar, eerdere maatregelen). We zoeken met name woningen waarvan er veel te vinden zijn in Hazerswoude of Koudekerk en waaraan nog niet veel verduurzamingsmaatregelen zijn getroffen. 

De lijst met aanmeldingen als voorbeeldwoning delen wij zoals aangekondigd met Duurzaam Bouwloket, het regionale energieloket van de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij gaan de bouwkundige opnames van de woningen uitvoeren en de menukaarten voor energiebesparing en verduurzaming opstellen. Ook hiervoor geldt: als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u een mailtje sturen naar mkoene@alphenaandenrijn.nl. Dan halen we u weer van de lijst.  

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en neem graag weer contact op als we de volgende stap kunnen zetten. 

Vriendelijke groet, 

 

Marc Koene, 

duurzaamheidsadviseur van Omgevingsdienst Midden Holland en toegevoegd aan het duurzaamheidsteam van de gemeente Alphen aan den Rijn. 

 


Reacties